ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
  ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
  ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
  ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ
  ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ
  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
     
 
 
 
 
Η εταιρία VECTOR ΒΙΟΜΑΖΑ Α.Ε. ιδρύθηκε το 2005 και αποτελεί θυγατρική εταιρία του ομίλου VECTOR.
Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρίας είναι η ανάπτυξη δικτύων εφοδιασμού, εκμετάλλευσης και εμπορίας βιομάζας για ενεργειακές και άλλες χρήσεις προερχόμενες από παντός είδους υπολειμματικές μορφές βιομάζας και από ενεργειακές καλλιέργειες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
Η VECTOR ΒΙΟΜΑΖΑ Α.Ε. παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως, ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης και προμήθειας βιομάζας έτοιμης για ενεργειακή αξιοποίηση, προμήθεια ποσοτήτων βιομάζας με συγκεκριμένες προδιαγραφές, συστήματα διαχείρισης βιομάζας με παραμέτρους βελτιστοποίησης ενεργειακής πυκνότητας και ελαχιστοποίησης του κόστους μεταφοράς, εξασφάλιση σταθερής παροχής πρώτης ύλης με ανάπτυξη κατάλληλων σχημάτων καλλιεργειών, και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε τρίτους για θέματα εξασφάλισης και διαχείρισης πρώτων υλών.
Η VECTOR ΒΙΟΜΑΖΑ Α.Ε. επενδύει στον τομέα της βιομάζας πιστεύοντας ότι η αξιοποίηση του νέου αυτού ενεργειακού πόρου συμβάλλει στην αγροτική και ενεργειακή ανάπτυξη, συνεισφέροντας παράλληλα στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
 
 
 
 
     
OTHER LANGUAGES HELP ΝΟΜΙΚΑ SITE MAP