ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
  ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
  ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
  ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ
  ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ
  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
 
 
 


Αιολική ενέργεια και περιβάλλον
Η VECTOR έχει σχεδιάσει και αναπτύξει μεγάλο αριθμό ενεργειακών έργων
για λογαριασμό δημόσιων και ιδιωτικών φορέων σε όλη τη χώρα.
Με την ίδρυση της εταιρίας το 1995 δόθηκε έμφαση στη χρηματοδότηση, ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση μεγάλων αιολικών πάρκων και άλλων έργων Α.Π.Ε. ανεξάρτητης ηλεκτροπαραγωγής με βάση το Ν. 2244/94.
Στα παραπάνω έργα η εταιρία αναλαμβάνει πέραν της τεχνικής πλευράς των έργων (μελέτες, επίβλεψη, λειτουργία) και την υποβολή όλων των απαραίτητων μελετών για την εξασφάλιση σχετικών επιδοτήσεων από τους αρμόδιους φορείς ή / και δανειοδοτήσεων από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την υλοποίησή τους.
Επίσης, η VECTOR επανειλημμένα έχει συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε έναν αριθμό πιλοτικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως επίσης και με ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Ινστιτούτα και ειδικευμένες τεχνικές εταιρίες για την υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων.

- ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ


- ΈΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
 
 
 
     
OTHER LANGUAGES HELP ΝΟΜΙΚΑ SITE MAP